Framtiden för E-Böcker

Smashwords grundare Mark CokerDet här inlägget spelades in 20 maj 2013. Jag tycker att Marks åsikter förstärks. Så här skriver UR om programmet:

Maktförhållandet i bokbranschen håller på att förändras till författarnas fördel. Bokförlagen i USA har inte insett i tid vilken revolution e-böcker innebär för bokbranschen. Det hävdar Mark Coker, grundare av företaget Smashwords, världens största distributör av egenpublicerade e-böcker. Här berättar han om de trender som e-böckerna leder till inom bokbranschen, vilka utmaningar det innebär för förläggare och varför han anser att så kallade indieförfattare idag har en fördel gentemot traditionella författare. Efter föredraget besvarar han frågor från förläggaren Eva Gedin, historikern Rasmus Fleisher och litteraturvetaren Anna-Maria Rimm. Inspelat 14 maj 2013. Mark Cokers föredrag är 2013 års Adam Helms Lecture, arrangerad av Stockholms universitetsbibliotek tillsammans med Svenska förläggarföreningen.

Smashwords grundare Mark Coker